Naujienos

UAB DPS ADVERTISING INVESTICIJŲ Į PAŽANGIAS TECHNOLOGIJAS PROJEKTAS

UAB DPS ADVERTISING INVESTICIJŲ Į PAŽANGIAS TECHNOLOGIJAS PROJEKTAS

UAB „DPS Advertising“ 2019 m. balandžio 03 d. pasirašė projekto „UAB DPS ADVERTISING INVESTICIJŲ Į PAŽANGIAS TECHNOLOGIJAS PROJEKTAS“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0065 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto tikslas – atlikus įmonės technologinį auditą ir įvertinus gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas investuoti į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą ir taip sudaryti sąlygas darbo našumo augimui.

Atlikus įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų technologinį auditą jo išvados rekomendavo skaitmeninti įmonės technologinius procesus ir investuoti į skaitmeninių technologijų diegimą įmonės veikloje. Projekto įgyvendinimo metu įmonė planuoja įsigyti automatizuotą technologinę įrangą. Šios investicijos įmonei padės gaminti rinkos poreikius atitinkančius aukštesnės kokybės gaminius, kas didins įmonės pardavimo pajamas, pelningumą bei įmonės konkurencingumą. Dėl įdiegtos rekomenduojamos naujos įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis būtų pakeltas bendras skaitmeninimo lygis, o įmonės gaminamų produktų produktyvumas išaugtų.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 708 200,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta iki 311 818,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. balandis – 2021 m. kovas.

 

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:

Tomas Ališauskas
Direktorius
+370 614 00004
tomas@dpsa.lt 

Atgal