Failų paruošimas

Kokiu formatu pateikti medžiagą reklamos gamybai?

Failą pavadinkite, jo pavadinime nurodykite spaudinio matmenis milimetrais, kiekį. Pavyzdžiui: failo pavadinimas_1000x6000_10vnt.tif. Failo pavadinimus rašykite tik lotyniškais simboliais.


Kokie turėtų būti failų masteliai?

Pateikiamų failų masteliai turėtų būti 1:1; 1:10 - kitų mastelių failai gamybai nepriimami.


Koks failo spalvų valdymas?

Failų turinys privalo būti tik CMYK spalvų erdvėje.


Kokie reikalavimai rastrinės grafikos failų formatams?

Reikalavimai rastrinės grafikos failų formatams (TIFF, JPG, PDF/X-1a) yra:

 • 4 kanalai (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
 • be papildomų alfa-kanalų (channels) ir be transparent bei paths;
 • visi failo elementai turi būti viename sluoksnyje;
 • failas privalo turėti įeinantį spalvinį profilį;
 • juodos spalvos formavimas turi būti toks: C70% M60% Y60% K100%Kokia turi būti rastrinių failų naudojama rezoliucija (DPI)?

Ekspozicijoms lauke:

 • iki 6 kv. m. – 72DPI (jei yra smulkių detalių – 100 DPI);
 • nuo 6 kv. m. iki 12 kv. m. – 50DPI;
 • nuo 12 kv. m. iki 40 kv. m. – 30DPI;
 • nuo 40 kv. m. iki 100 kv. m. – 25DPI;
 • nuo 100 kv. m. iki 150 kv. m. – 20DPI;
 • virš 150 kv. m – 15DPI.


Ekspozicijoms patalpose:

 • iki 0.5 kv. m. – 300DPI;
 • nuo 0.5 kv. m. iki 1kv.m. – 200DPI;
 • nuo 1 kv. m. iki 3kv.m. – 150DPI;
 • nuo 3 kv. m. iki 5kv.m. – 100DPI;
 • nuo 5 kv. m. iki 12kv.m. – 72DPI;
 • nuo 12 kv. m. iki 30kv.m. – 50DPI;
 • virš 30 kv. m. – 30DPI.


Kokie reikalavimai vektorinės grafikos failų formatams (EPS, PDF/X-1a)?

 • visiems vektorinės grafikos komponentams naudojama tik CMYK spalvų erdvė;
 • visi šriftai turi būti „sukreivinti“;
 • visi failo elementai turi būti sugrupuoti į vieną objektą;
 • faile naudojama rastrinė grafika privalo būti paruošta pagal aukščiau aprašytus reikalavimus. Visi faile esantys rastrinės grafikos elementai privalo turėti vienodą įeinantį spalvinį profilį;
 • failo spaudos plotas turi būti pažymėtas ištisiniu išoriniu rėmeliu (crop marks – netinkamas būdas).
 • juodos spalvos formavimas turi būti toks: C70% M60% Y60% K100%


Kaip elgtis, jei naudojami kiti failų formatai (pvz. AI, PSD)?

Kiti nei išvardinti ankstesnėse pastraipose failų formatai nėra tiesiogiai tinkami skaitmeninei spaudai. Jų konvertavimas į tinkamus formatus ne visada gali užtikrinti failo duomenų pilnumą, vientisumą ir tikslumą.

Visi tokių failų paruošimo darbai ir konvertavimas į pritaikytus formatus, jei užsakovas pageidauja, gali būti atlikti už papildomą mokestį taikant žemiau išvardintus atsakomybės ribojimus.


Kokie reikalavimai failams skirtiems kontūriniam apipjovimui bei konstruktyvų gamybai?

Turi būti pateikti 3 failai:

 • spaudos failas (reikalavimai aprašyti aukščiau). Apipjovimo kontūro perimetru privalo būti paliktos ne mažesnės nei 5 mm užlaidos, o atstumas tarp apipjovimo kontūro ir svarbių dizaino elementų turi būti ne mažesnis kaip 10 mm.
 • konstrukcinis failas (pateikiamas EPS, PDF, CDR, formatais) – kontūrinė apipjovimo linija bei, esant būtinybei, kitos konstrukcinės linijos (pvz.,: lenkimo linijos, v-cut linijos, perforavimo linijos ir t. t.).
  Pastaba: konstrukcinio failo turinį privalo sudaryti tik vektorinės grafikos elementai.
  Kontūrinio apipjovimo linija privalo būti pateikta viena kreive. Konstrukcinės linijos tvarkingai sugrupuojamos ar talpinamos į sluoksnį pagal jų paskirtį.
 • Peržiūros failas (pateikiamas JPG, PDF/X-a1 formatais) – ant spaudos failo uždėtos apipjovimo bei kitos konstrukcinės linijos. Failo dydis neturėtų viršyti 10 MB.


Koks yra atsakomybės ribojimas?

UAB „DPS Advertising“ neprisiima atsakomybės dėl gaminių kokybės (įskaitant, bet neapsiribojant matmenų ir spalvų neatitikimu, prarastais dizaino elementais) tuo atveju, jei grafinis spaudos ar konstruktyvo failas buvo paruoštas / pateiktas nesilaikant aukščiau aprašytų reikalavimų ir rekomendacijų.
UAB „DPS Advertising“ darbuotojai netikrina spaudos failų turinio ir už juose esančias dizaino, kalbos ar gramatines klaidas perkeliamas į spaudinį neatsako.