Failų paruošimas

Reikalavimai failų paruošimo spaudai


Bendra informacija:


Failų pavadinimas:
Privaloma rašyti į failo pavadinimą, spaudinio matmenis milimetrais, kiekis vnt.
(pvz., failo pavadinimas_1000x6000_10 vnt.tif)
Failo pavadinimas rašomas tik lotyniškais simboliais, negalimos lietuvybės ar kirilica.
Pateikiamų failų masteliai:
1:1 ir/arba 1:10 (kitų mastelių failai nepriimami).
Failų spalvų valdymas:
Failų turinys privalo būti tik CMYK spalvų erdvėje.


Reikalavimai rastrinės grafikos failų formatams (TIFF, JPG, PDF/X-1a):


• 4 kanalai (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
• be papildomų alfa-kanalų (“channels”) ir be "tranparent" bei “paths”
• visi failo elementai turi būti viename sluoksnyje
Juodos spalvos formavimas:
• Turi būti - C70% M60% Y60% K100%
Rastrinių failų naudojama rezoliucija (dpi) priklausomai nuo paskirties (mastelis 1:1):


1)Ekspozicijoms lauke:


• iki 6 kv.m. – 72dpi (jei yra smulkių detalių 100 dpi)
• nuo 6 kv.m. iki 12kv.m. – 50dpi
• nuo 12 kv.m. iki 40kv.m. – 30dpi
• nuo 40 kv.m. iki 100kv.m. – 25dpi
• nuo 100 kv.m. iki 150kv.m. – 20dpi
• virš 150 kv.m – 15dpi


2) Ekspozicijoms patalpose:


• iki 0.5 kv.m. – 300dpi
• nuo 0.5 kv.m. iki 1kv.m. – 200dpi
• nuo 1 kv.m. iki 3kv.m. – 150dpi
• nuo 3 kv.m. iki 5kv.m. – 100dpi
• nuo 5 kv.m. iki 12kv.m. – 72dpi
• nuo 12 kv.m. iki 30kv.m. – 50dpi
• virš 30 kv.m. – 30 dpi


Reikalavimai vektorinės grafikos failų formatams (EPS, PDF/X-1a):


• visiems vektorinės grafikos komponentams naudojama tik CMYK spalvų erdvė
• visi šriftai turi būti “sukreivinti”
• visi failo elementai turi būti sugrupuoti į vieną objektą
• faile esantis grafiniai efektai, tokie kaip (šešėliai, perėjimai, užpylimai ir kita) turi būti konvertuoti į rastinę grafiką
(BITMAP).
• faile naudojama rastrinė grafika privalo būti paruošta pagal aukščiau aprašytus reikalavimus rastrinei grafikai. Svarbu
atkreipti dėmesį, kad visi faile esantys rastrinės grafikos elementai privalo turėti vienodą įeinantį spalvinį profilį)
• failo spaudos plotas turi būti pažymėtas ištisiniu išoriniu rėmeliu (“crop marks” – netinkamas būdas).
Juodos spalvos formavimas:
• turi būti - C70% M60% Y60% K100%


Kiti failų formatai (pvz. AI, PSD):
Kiti nei išvardinti ankstesnėse pastraipose failų formatai nėra tiesiogiai tinkami skaitmeninei spaudai. Jų konvertavimas
į tinkamus formatus ne visada gali užtikrinti failo duomenų pilnumą, vientisumą ir adekvatumą.
Visi tokių failų paruošimo darbai t. k. konvertavimas į pritaikytus formatus, užsakovui sutikus, gali būti atlikti už
papildomą mokestį taikant žemiau išvardintus atsakomybės ribojimus.


Reikalavimai failams skirtiems kontūriniam apipjovimui bei konstruktyvų gamybai:


Turi būti pateikti 2 failai:


1.Spaudos failas pateikiamas PDF/X-a1 formatu (reikalavimai aprašyti aukščiau). Apipjovimo kontūro perimetru privalo
būti paliktos ne mažiau 5mm užlaidos, atstumas tarp apipjovimo kontūro ir svarbių dizaino elementų turi būti ne
mažesnis kaip 5mm (priklausomai nuo gaminio dydžio).
Kontūrinė apipjovimo linija, bei reikalui esant kitos konstrukcinės linijos (pvz.,: lenkimo linijos, v-cut linijos, perforavimo
linijos ir t.t.) turi būti pateiktos kaip „spot color“ su jos paskirties pavadinimu (tiesiog nuspalvinti raudonai, melsvai ar
kita „process“ spalva, yra netinkamas būdas).


Kontūrinio apipjovimo linija privalo būti pateikta viena kreive. Konstrukcinės linijos tvarkingai sugrupuotos ir iškeltos
virš spaudos elementų su įjungta „overprint outline/stroke“ funkcija.


Jeigu neturite žinių kaip kurti „spot color“, pabandykite kreiptis į . Ten yra patalpinta labai daug duomenų apie tai, net
ir vaizdo medžiagos.


2.Peržiūros failas (pateikiamas JPG, PDF/X-a1 formatais)– ant spaudos failo uždėtos apipjovimo bei kitos konstrukcinės
linijos. Failo dydis neturėtų viršyti 10MB.


Atsakomybės ribojimas:
UAB “DPS advertising” neprisiima atsakomybės dėl gaminių kokybės (įskaitant, bet neapsiribojant matmenų ir spalvų
neatitikimu, prarastais dizaino elementais) tuo atveju, jei grafinis spaudos ar konstruktyvų failas buvo paruoštas /
pateiktas, nesilaikant aukščiau aprašytų reikalavimų ir rekomendacijų.
UAB “DPS advertising” darbuotojai netikrina spaudos failų turinio ir už juose esančias dizaino, kalbos ar gramatines
klaidas perkeliamas į spaudinį neatsako.